Staff


image

Rydym yn swyddfa hyfforddi achrededig gydag awdurdod i hyfforddi cyfrifwyr Siartredig ac Ardystiedig.

Mae ein staff yn cynnwys ystod eang o bobl brofiadol a chymwys yn cael eu cefnogi gan rai sy’n cael eu hyfforddi a thîm gweinyddol effeithlon a chadarn.

Mae’r fath amrywiaeth yn golygu bod dilyniant mewn cyfrifoldebau i gleientiaid o flwyddyn i flwyddyn, sy’n rhoi hyder i’n cleientiaid fod rhywun ar gael i helpu bob amser.