Arall


Gallwn ddarparu’r gwasanaethau canlynol ar eich cyfer:

  • Rhestr Gyflog a biwro BACS

  • Ymgynghoriaeth busnes

  • Ceisiadau grant a darogan llif arian

  • Cyngor i fusnesau newydd a rhai wedi’u sefydlu

  • Gwaith ysgrifenyddol i gwmnïau