Cyfrifeg


Gallwn ddarparu’r gwasanaethau canlynol ar eich cyfer:

  • Cyfrifon masnachwyr, unigol a phartneriaethau

  • Cyfrifon ac archwiliadau cwmnïau

  • Cyfrifon Rheoli

  • Elusennau a mentrau cymdeithasol

  • Gwasanaethau cadw llyfrau