Gwasanaethau

Sut allwn ni eich helpu chi?

Byddwn yn gweithio gyda chi ar bob agwedd o’ch materion ariannol, yn nodi’ch anghenion ac yn cynnig atebion da, priodol a chost effeithiol.

Gallwn ddarparu’r gwasanaethau canlynol ar eich cyfer:

Cyfrifeg

 • Cyfrifon masnachwyr, unigol a phartneriaethau
 • Cyfrifon ac archwiliadau cwmnïau
 • Cyfrifon Rheoli
  Elusennau a mentrau cymdeithasol
 • Gwasanaethau cadw llyfrau

Trethiant

 • Cynllunio Treth
 • Treth etifeddu
  Treth Enillion Cyfalaf
 • Datganiadau treth personol
 • Datganiadau treth gorfforaethol
 • Datganiadau a chydymffurfiaeth TAW
 • Cydymffurfiaeth PAYE

Arall

 • Rhestr Gyflog a biwro BACS
 • Ymgynghoriaeth busnes
 • Ceisiadau grant a darogan llif arian
 • Cyngor i fusnesau newydd a rhai wedi’u sefydlu
 • Gwaith ysgrifenyddol i gwmnïau

 

Yn yr adran hon