Ap

Mae ap Griffith, Williams & Co., sydd ar gael AM DDIM yn y stora Apple a Android, yn offeryn hanfodol i ddarparu mynediad uniongyrchol 24/7 at yr arfau, tablau a chyfrifianellau ariannol diweddaraf. Mae'r ap hefyd yn caniatáu cysylltedd i'n Porth Cleientiaid, GWxChange, sy'n cynnig man cyfnewid dogfennau ddiogel yn ogystal â chymorth ar-lein ble bynnag yr ydych.

 

App Store - Apple App Store - Google Play